دموی برنامه احراز هویت آنلاین کاربر


نمونه ای از تصاویر کاربر در هنگام تست

توجه1: برنامه بر اساس پروتکل HTTPS عمل کرده و دوربین شما را فعال می نماید

لذا باید  2 بار اجازه دسترسی داده  و هر دو بار دکمه ALLOW زده شود.

لطفا لینک زیر کلیک شود

Online Face Liveness Detection Demo

   Please Allow HTTPS & Camera Access


توجه 2: لازم است سرعت آپلود شما حداقل 256 کیلوبیت در ثانیه باشد در غیر اینصورت تصویر به منقطع دیده شده و ممکن است کمی در کیفیت نتایج اثرگذار باشد

توجه3: این برنامه به صورت آزمایشی است. لازم است که افراد به صورت تک تک به لینک متصل شوند در غیر این صورت موجب اعلام نتیجه جهشی می گردد.  در دوره نمایشگاه ممکن است این اتفاق ظاهر شود.